RS
Show menu

HydroBlocker Tekatrak KN in KZ

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrakova KN i KZ su unutrašnji i spoljašnji ugaoni elementi zaptivne trake koje koristimo za zaptivanje radnih i konstrukcionih spojeva između elemenata u zgradama zajedno sa elastičnim vodozaptivnim masama iz porodice HydroBlocker.

HydroBlocker Tekatrak KN i KZ omogućavaju lakše i pouzdanije zaptivanje uglova. Ugrađujemo ih u svež prvi sloj vodozaptivnog premaza.

Pakovanje

  • 4 komada
  • 2 komada