RS
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB1

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak VB1 je unutrašnja, metalna zaptivna traka koja je s jedne strane presvučena materijom koja se lepi za svež beton i tako dobro zaptiva spoj. Za zaptivanje radnog spoja po sistemu „bele kade“, gde zaptivamo mogućnost prodora vode samo sa jedne strane. Naročito je podesan kada na jednoj strani spoja nemamo dovoljno pokrivnog betona odnosno dovoljne dubine za ubetoniranje PVC-profila. Jednostavno postavljanje. Spojevi između pojedinačnih elemenata jednostavno se preklapaju.

Pakovanje

  • 25 m

Širina

  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm

Prilozi

Tehnički list (1.01 MB)