RS
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB2

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak VB2 je unutrašnja, metalna zaptivna traka sa obe strane presvučena materijom koja se lepi za svež beton i tako dobro zaptiva spoj. Koristimo ga za zaptivanje radnog spoja po sistemu „bele kade“, gde zaptivamo mogućnost prodora vode sa obe strane. Zbog veće širine trake i nanosa materije sa obe strane između ostalog pogodan je i za vertikalne spojeve zid̶ zid. Postavljanje je jednostavno. Spojevi između pojedinačnih elemenata jednostavno se preklapaju.

Pakovanje

  • 25 m

Širina

  • 160 mm

Prilozi

Tehnički list (1.01 MB)