RS
Show menu

HydroBlocker UV Protection

Opis proizvoda

HydroBlocker UV Protection je jednokomponentni refleksivni UV zaštitni premaz za bitumensku membranu HydroBlocker Bitumen. Odbija sunčevu svetlost i štiti premazanu površinu od zagrevanja i starenja. U svežem stanju ne sme da dođe u dodir sa EPS ili XPS.

Pakovanje

  • 5 kg

Potrošnja

  • 500g/m2 (za dva nanosa)

Prilozi